Cursus Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

Home   /   Cursus Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

Inhoud van de opleiding

Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond heb je kennis van bouwkundige brandpreventie en de brandveiligheidswet en – regelgeving, waaronder Bouwbesluit en Bouwverordening. Ook weet je alles over geluidsmetingen, het fenomeen geluid, ruimte akoestiek en geluidsisolatie. Je kunt de ontruimingsalarminstallatie ontwerpen, onderhouden projecteren en controlemetingen uitvoeren.

Is de opleiding geschikt voor mij?

De opleiding Projecteringsdeskundige OAI is bedoeld voor medewerkers van (erkende) Installatie- en branddetectiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, projecteren en onderhouden van een OAI, mede in relatie tot certificering in het kader van de CCV certificeringsschema’s ontruimingsalarminstallaties.

Studieduur

De opleiding duurt 7 dagen voor type A. Voor type B is dat 5 lesdagen.

Investering

Projecteringsdeskundige OAI type A
De kosten (voor 7 dagen) bedragen € 2.053,- (excl. BTW/ Inclusief Examen ISAC)
Projecteringsdeskundige OAI type B
De kosten (voor 5 dagen) bedragen € 1.600, – (excl. BTW/ Inclusief Examen ISAC)

Start opleiding

12 september 2024 Zeist